MB Ruitersport

Privacy Statement per 22-05-2018
 

  • Inleiding
  • Wie zijn wij?
  • Wat zijn onze verwerkingsdoeleinden?
  • Wat is de rechtsgrond voor deze verwerking?
  • Welke gegevens verwerken wij, en hoe?
  • Welke bewaatermijn hanteren wij?
  • Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie?
  • Verstrekken wij gegevens aan derden?
  • Hoe zorgt u voor inzage in uw gegevens?
  • Wat doet u bij vragen of klachten?

 

Inleiding

Wanneer u akkoord gaat door het doen van een bestselling via de webshop of andere kanalen geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw gegevens, wij informeren u hierbij wat wij er mee doen, dat wij er zuinig op zijn en dat u, uw persoonlijke gegevens ook kunt opvragen.

Het verzamelen van gegevens is voor ons alleen van belang voor het verwerken van vragen over een product, de koop ervan, het retourneren, bij klachten, informatiebrieven, actiematige doeleinden en andere niet genoemde zaken waarbij wij uw gegevens nodig hebben. Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. 

Als organisatie nemen wij uw privacy serieus. In dit Privacy Statement beschrijven we hoe we dat doen. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan echter wel tot gevolg hebben dat wij uw vraag, uw koop, het verwerken van uw retour, uw klacht of andere niet genoemde zaken niet goed kunnen verwerken.

Wie zijn wij?

Wij zijn ......, gevestigd te ......., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder “............” onder nummer ............... Wanneer u meer wilt weten over wie wij zijn en wat we doen, kijk dan op .............

Wat zijn onze verwerkingsdoeleinden?

Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens uitsluitend met als doel het verwerken van de verkoop, vraag, klacht, retouneren, vragen en andere niet genoemde zaken. Indien het gaat om nieuwsrieven of actiematige doeleindenwelke zullen wij u gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming . 

Wat is de rechtsgrond voor deze verwerking?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel bij uitdrukkelijk verleende toestemming of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. U heeft uiteraard het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Welke gegevens verwerken wij, en hoe?

Wanneer u in contact treedt met ons, door een bestselling te doen via onze webshop gebeurd dat dmv een beveiligde omgeving via MultiSafepay https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid/. Alle gegevens die door MultiSafepay worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan MultiSafepay geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Voor het doen van een bestselling, vraag, klacht of het retourneren van een artikel of andere hier niet genoemde zaken, hebben wij een aantal noodzakelijke persoonsgegevens van u nodig. Alleen op deze manier kunnen we uw gegevens verwerken, uw gegevens beheren en contact met u opnemen wanneer nodig. Wij doen alle moeite om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan nooit volledig gegarandeerd worden.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Wanneer u in contact treedt met ons, door een bestselling te doen via onze webshop gebeurd dat dmv een beveiligde omgeving via MultiSafepay https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid/. Alle gegevens die door MultiSafepay worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden voor de daartoe geldende bewaartermijnen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar bovenstaande link. De informatie die u ons verstrekt per mail of andere kanalen zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Deze informatie, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld en bewaard worden op een goed beveiligde omgeving welke alleen toegankelijk is door een geautoriseerde medewerker, dit zolang als nodig is om de gevraagde uitvoering af te ronden. Houdt er rekening meer dat de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden nooit volledig gegarandeerd worden.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie?

Op onze websites maken we gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken. Dit doen we om onze websites, marketinginspanningen en dienstverlening verder te verbeteren. U kunt dit desgewenst uitschakelen in je browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals de door u aangegeven voorkeuren, opgeslagen op uw apparaat. Dankzij cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt er voor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand bij op onze site is gekomen. Bij het gebruik van andere technieken kunt u bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics, om het gebruik van onze websites te analyseren.

Verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij zullen u persoonsgegevens strikt vertrouwelijk bewaren, uw gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Mocht er een situatie ontstaan waarin wij op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn uw gegevens te verstrekken dan zullen wij hier gehoor aan geven. Wanneer wij genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten kunnen we ook up gegevens aan derden verstrekken.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe zorgt u voor inzage in uw gegevens?

Door een email te sturen naar ............... kunt u de gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Om zeker te weten dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd, kan het zijn dat wij hiervoor uw identiteit moeten vaststellen. Voor betaalgegens die u verstrekt door middel van een aankoop in onze webshop verwijzen wij u naar MultiSafpay.

Wat doet u bij vragen of klachten?

Wanneer jij vragen hebt over dit Privacy Statement of van mening bent dat wij tekortschieten in onze bescherming van uw gegevens, of van mening bent dat wij in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens, dan verzoeken wij contact op te nemen via info@mbruitersport.nl Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren, uiterlijk binnen de wettelijke termijn die hier voor staat. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.